ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 180) 01 มี.ค. 66
พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 30 ปี (อ่าน 183) 18 ก.พ. 66
การนิเทศโรงเรียนคุณธรรม จากมูลนิธิยุวพัฒน์ (อ่าน 197) 27 ม.ค. 66
สวัสดีปีใหม่ 2566 (อ่าน 254) 01 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 295) 06 ธ.ค. 65
ประกาศวันหยุดราชการ (กรณีพิเศษ) 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 325) 14 พ.ย. 65
เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 343) 07 พ.ย. 65
กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 482) 18 ส.ค. 65
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ‘วันแม่แห่งชาติ’ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 500) 11 ส.ค. 65
กิจกรรม วันอาเซียน (ASEAN DAY) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 471) 08 ส.ค. 65
รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” (อ่าน 444) 01 ส.ค. 65
กิจกรรมต้อนรับ นายสายัณห์ เรือนเรือง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม (อ่าน 466) 25 ก.ค. 65
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 350) 12 ก.ค. 65
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันอันตรายจากสาธารณภัย ประจำปี 2565 (อ่าน 346) 11 ก.ค. 65
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 727) 03 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 ปทุมธานีเกมส์ คัดเลือกตัวแทนภาค 1 (อ่าน 741) 29 เม.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นม.3 ที่ได้คะแนน O-NET วิชาภาษาไทยสูงที่สุดในระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 774) 31 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นม.6 ที่ได้คะแนน O-NET วิชาภาษาไทยสูงที่สุดในระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 709) 31 มี.ค. 65
รายการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 734) 30 มี.ค. 65
การลงทะเบียนขออนุญาตมอบตัวย้อนหลัง (อ่าน 701) 28 มี.ค. 65
การรับวุฒิการศึกษา สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564 (อ่าน 745) 24 มี.ค. 65
รับโล่รางวัลตามโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว “กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” ประจำปี พ.ศ.2564 (อ่าน 722) 22 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2827) 28 ก.พ. 65
การจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคในรูปแบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3692) 25 ก.พ. 65
ครบรอบวันสถาปนา 29 ปี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม (อ่าน 3668) 16 ก.พ. 65
การเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 (อ่าน 3764) 31 ม.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 17 - 28 มกราคม 2565 ด้วยรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 3788) 14 ม.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน ในวันที่ ๔ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 3805) 03 ม.ค. 65
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ (อ่าน 3812) 03 ม.ค. 65
การตรวจ ATK ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2 (อ่าน 3788) 15 ธ.ค. 64
การเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (อ่าน 3798) 01 ธ.ค. 64
ประกาศ เปิดเรียนแบบ ON SITE (อ่าน 3755) 29 พ.ย. 64
เข้ารับการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 (อ่าน 3796) 25 พ.ย. 64
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3863) 12 พ.ย. 64
การรับการประเมินความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite (อ่าน 3826) 09 พ.ย. 64
ประกาศเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล (อ่าน 3732) 08 พ.ย. 64
ความอนุเคราะห์แอลกอฮอล์พร้อมเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ (อ่าน 3768) 02 พ.ย. 64
ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3761) 27 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การฉีดวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ภายใต้โครงการ"Kick off สร้างเกาะป้องกันวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม" (อ่าน 3680) 26 ต.ค. 64
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ (อ่าน 3777) 27 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 3840) 11 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 3874) 11 มิ.ย. 64
กำหนดการรับหนังสือเรียน (อ่าน 3876) 25 พ.ค. 64
เลื่อนวันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน (อ่าน 3929) 04 พ.ค. 64
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3916) 27 มี.ค. 64
งานประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 / 2563 (อ่าน 3884) 02 มี.ค. 64
การให้ความรู้นักเรียนเรื่องโรคติดต่อทาง​เพศสัมพันธ์ (อ่าน 3869) 26 ก.พ. 64
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 (อ่าน 3853) 25 ก.พ. 64
ครบรอบ 28 ปี วันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม (อ่าน 3869) 16 ก.พ. 64
การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (อ่าน 3849) 30 ม.ค. 64